Danh sách 21 thủ tục hành chính
  • Trung tâm Căn cước công dân quốc gia, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.
  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  • Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.