STT Câu hỏi Lĩnh vực Người hỏi Lượt xem
1 Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân theo địa chỉ của hộ khẩu tập thể Thủ tục hành chính Doãn Tính 1027
2 Hỏi về việc sử dụng Chứng minh nhân dân Thủ tục hành chính Vũ Văn La 1421
3 Hỏi về việc đăng ký hộ khẩu Thủ tục hành chính Trương Thị Thanh Minh 1190
4 Hỏi về thủ tục đăng ký thường trú Thủ tục hành chính Đặng Thị Thoan 1140
5 Thủ tục làm thẻ Căn cước công dân đối với trường hợp không có giấy khai sinh Thủ tục hành chính Đinh Xuân Hồng 2204
6 Đề nghị rút ngắn thời gian và đơn giản hóa thủ tục nhập hộ khẩu Thủ tục hành chính Cử tri tỉnh Bạc Liêu 1592
7 Về việc triển khai cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc Thủ tục hành chính Cử tri thành phố Đà Nẵng 2729
8 Thủ tục làm Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện Thủ tục hành chính Đỗ Chiến 2430
9 Thủ tục đăng ký tạm trú tại nhà thuê đối với trường hợp là công dân Việt Nam Thủ tục hành chính Tiêu Thị Ngọc Sang 3569
10 Hỏi về đăng ký hộ khẩu thường trú Thủ tục hành chính Đào Thị Hiền 2329