Giới thiệu văn bản mới

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu, sổ sách thi hành án hình sự tại cộng đồng; Dự thảo gồm 4 điều.
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương 11 điều.
Mới đây, Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; Dự thảo gồm 03 chương 18 điều.
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong các cơ sở y tế Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương 19 điều.
Ngày 30/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định gồm 04 chương 69 điều.
Ngày 23/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND); Nghị định gồm 04 chương 19 điều.