Giới thiệu văn bản mới

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương 12 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về dẫn độ và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách và tác động về thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng Luật Dẫn độ.
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách và tác động về thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
Mới đây, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 03 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường; Dự thảo gồm 03 chương 11 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an; Dự thảo gồm 03 chương 12 điều.