Tìm thấy 142 văn bản

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ngày ban hành: 11/12/2017

Quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng

Ngày ban hành: 16/11/2017

Quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự

Ngày ban hành: 16/11/2017

Quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày ban hành: 06/11/2017

Quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam

Ngày ban hành: 06/11/2017

Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Ngày ban hành: 30/10/2017

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Ngày ban hành: 14/09/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 07/08/2017